Tedarik Zincirinde Sat? Alma ve Lojistik Y?etimi E?timi

Tedarik Zincirinde Sat? Alma ve Lojistik Y?etimi E?timi

Tedarik Zincirinde Sat? Alma ve Lojistik Y?etimi E?timi

E?tim Hedefi

Lojistik; do?u zaman, do?u kaynak, do?u kalite, do?u miktar ve do?u fiyat ile sat? al?mas?m?k? olan mal, hizmet ve bilgi hareketlerini koordine ve kontrol etmektir. Bu ba?amda Sat? alma, Lojistik faaliyetlerin en ba?ang??da ve ?k ?emli konumda yer alan temel bir faaliyettir.

Al?ken kazanabilmek ve kesintisiz ?etim ak??i?n sa??l?girdi temini sa?amak sat? alman? temel prensibidir. Bunu ger?kle?irebilmenin ? ?rt? ise do?u tedarik?lerle kal??i?birliktelikleri olu?urmaktan ge?ektedir.

E?timimizde siz de?rli kat??c?ara, yenilik? ve firman?a de?r katan bir tedarik zincirinin nas? kurulaca?na ve ilgili lojistik faaliyetleriniz daha verimli olmas?i?n nas? geli?irilece?ne y?elik de?rli bilgiler, uygulamalar ve tecr?eler dahilinde g?cel bilgileri kazand?mak temel amac??d?.

Kimler kat?abilir

 • Sat? alma y?etici ve ?l?anlar?
 • Planlama ve stok kontrol b???y?etici ve ?l?anlar?
 • ?halat, lojistik, fason y?etimi, kalite g?ence b???ilgili ?l?anlar?
 • Tedarik zincirinin her a?mas?da g?ev yapan y?eticiler ve ?l?anlar,
 • Lojistik, depolama, sevkiyat ve da?t? hizmetleri veren ?rketlerin ve b??lerin y?etici ve ?l?anlar?
 • Teknik ve idari kadroda ?l?an di?r destek personelleri.

E?tim i?ir?

 • Sat?alma ve Lojistik
  • Sat? alma ve lojistik kavramlar?
  • Sat? alma b?? yap??ve organizasyonel ili?ileri,
  • Sat? alma politika, hedef, ama?ve sorumluluklar?
  • Talep ve kapasite planlamalar?
  • Temel ve stratejik sat? alman? ?emi. 
 • Tedarik Zinciri Y?etimi
  • Tedarik zinciri analizi ve y?etimi,
  • D?yada ve T?kiye?de Tedarik Zinciri Y?etimi,
  • Tedarik Zinciri Y?etiminin tasarlanmas?
  • Al??Sat??(Tedarik?) ili?ileri,
  • Sat? alma dahilinde temel lojistik faaliyetleri,
  • D? Kaynak Kullan?? 3 PL ve 4 PL kavram?
 • Tedarik? ?i?ileri Y?etimi
  • Tedarik? ara??ma ve se?e,
  • Fiyat analizleri ve Kar?la??ma tablolar?
  • Fiyat g??melerinde kullan?an y?temler,
  • Tedarik? s??land?ma,
  • Tedarik? geli?irme,
  • ?k ve Tek sat??ile ?l?ma,
  • ?t?ma Y?etimi,
  • Tedarik? Performans De?rlendirme,
  • Tedarik? ??lendirme ve cezaland?ma.
 • ERP ? MRP ve Sat? alma
  • Sat? alma ve ERP-MRP ?i?isi,
  • ERP?de sat? alma mod??
  • ?tiya?analizi ve sat? alma Planlar?
  • ERP?de sat? alma Kalite Y?etim Sistemleri.
 • ?etim, Depo ve Stok Y?etimi
  • ?etim Planlaman? sat? alma ile olan ili?isi,
  • Malzeme ?tiya?Planlama (MRP) ve Malzeme Y?etimi,
  • Tam Zaman?da Felsefesi (JIT),
  • Malzemelerin S??land??mas?ve Depo Tasar??
  • Stok Maliyetleri ve Kontrol Modelleri.
 • S?le?e Y?etimi
  • S?le?ede yer alan maddeler,
  • S?le?elere uygulanacak temel prensipler,
  • S?le?enin tedarik? ile g???mesi s?eci,
  • S?le?elerden kaynaklanan anla?azl?lar? ?z?lenmesi.
 • Uluslararas?Sat? alma ve D? Ticaret
  • ?halat ile ilgili esas ve uygulamalar,
  • Bankac?? (Kambiyo) uygulamalar?ve L/C analizi,
  • D? Ticarette uygulanan Muhasebe sistemleri,
  • Serbest B?geler ve Eximbank uygulamalar?
  • ?halat belgeleri ve iade ?kayet y?etimi
E?tim Kay? Formu E?time ba?uru i?n a??daki t? b??leri doldurmak zorunludur.
Biymed E?tim
Kurumsal E?timler
Tavsiye Edilen E?timler
Sat? Alma Y?etimi ve Teknikleri E?timi

Temel Sat? Alma E?timidir.

ileri Derece Sat? Alma Y?etimi E?timi

Sat?alma uzman, ?f, y?etici ve m??leri i?n ileri seviye sat?alma e?timidir.

Y?eticilik E?timi

Y?etici, y?etici aday? patron, y?etim kurulu ?elerinin kat?aca? y?eticilik ve liderlik e?timidir.